top of page
< Back

Kubalová Johana (CZE)

Nutrie na plovárně / Keřová ulice / WALLZ 22

Johana Kubalová pochází z Prahy a v současné době studuje v magisterském ročníku v ateliéru mediální ilustrace na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Její práce jsou většinou solitéry, pracuje vždy na tom, co jí aktuálně zajímá nebo na základě zadání, bez nějakého užšího zaměření či propojení. Návrh Johany Kubalové byl pro letošní WALLZ vybrán na základě otevřené výzvy studentům Fakulty designu a umění.

Johanin návrh nás zaujal svým humorem i velmi pozorným reflektováním funkce stavby a sousedního okolí. Vodárenský objekt leží těsně vedle dětského hřiště a řeky, u níž žijí nutrie. Právě nutrie se staly jakýmsi maskotem místa a námětem malby, která je svou pestrou barevností i žertovným vyzněním cílená právě na děti, které zde tráví svůj volný čas. Přesto, že to byla pro Johanu první zkušenost s malbou v exteriéru, dokázala mladá autorka vtipně a pohotově reagovat na architektonicky podivnou stavbu technického objektu a vhodně ji propojit s okolím.

bottom of page