top of page
< Back

Dall´Orto Mattia Campo (ITA-SLO)

Learn to Fly / Doubravecká 8 / WALLZ 23

Italský umělec Mattia Campo Dall´Orto reprezentoval na letošním ročníku festivalu slovinské Evropské hlavní město kultury – Nova Gorica 2025. Mattia začínal s graffiti v roce 1997 a dnes se věnuje kromě velkoplošných nástěnných maleb také kaligrafii, instalacím či uměleckým knihám. Ve svém díle řeší témata, jako je paměť a identita. Při venkovní tvorbě je pro něj důležitý dialog s prostorem, historií i místní komunitou. Pro každé místo se snaží v kontextu daného prostředí vytvořit specifický design a originální dílo. Jeho obrazy vyprávějí na pozadí společensko-kulturních souvislostí především o vztazích, a to jak uvnitř dané komunity, tak o vztahu mezi samotným umělcem a životem místních lidí.

Podobný antropologický přístup zaujal Mattia i v Plzni, kde svou malbou pokryl druhou stranu pavlačového domu, na kterém zanechal v minulém roce své dílo český umělec Chemis. Mattiova malba s názvem Learn to Fly je tichým dialogem mezi dítětem a ptákem, dvěma odlišnými živočišnými druhy, které se snaží poznat jeden druhého. Malba je výrazem ticha a zároveň hluboké interakce. Ti dva spolu nemohou hovořit, neboť nemluví stejným jazykem, nicméně mluví za ně jejich dětská zvědavost, která má velkou moc rozvíjet fantazii a imaginaci.

bottom of page