top of page
<Back

Vavrous Nikola Khoma (CZE)

Vavrous Nikola Khoma (CZE)

Malíř žijící v Havířově, jehož umělecké kořeny jsou spjaty s graffiti, se dnes zaměřuje především na velkoplošné nástěnné malby. Vedle volné tvorby vytváří originální díla na zakázku pro města, firmy i soukromé osoby po celé České republice. Organizuje také projekty, do kterých zapojuje další umělce, writery či grafiky. Město je pro Khomu jedno velké hřiště. V každém muralu kombinuje předem připravenou kompozici a free style v návaznosti na inspiraci konkrétním místem, jeho atmosférou i kolemjdoucími lidmi. Je fascinován detaily, které postupně objevuje a začleňuje do výsledného obrazu.
Na technickém objektu výměníku vzniklo figurálně abstraktní panoptikum, ve kterém si divák sám pro sebe může hledat různá spojení, významy, objekty a detaily. Nosným tématem malby, která odráží také vnitřní svět umělce, je hledání komunikace – autora se stěnou a přítomností, diváka s malbou, vyobrazených bytostí se svou zvířecí podstatou a svými pudy.

bottom of page